המחשבון הינו אפליקציית מחשבון מדעי נגישה שנכתבה עבור משרד החינוך, מאושרת לכניסה לבגרויות, וללא דרישה לחיבור אינטרנט. כוללת את כל הפונקציות המאושרות, והגדרות הנגישות האפשריות.

תוכנת המחשבון נכתבה אצלנו בפילוסופט כחלק מהפרויקט שלנו בפילוסופט להנגשת מערכת החינוך לתלמיד העיוור ויצירת פתרונות חומרה ותוכנה נגישים עבור תלמידים עיוורים ולקויי ראיה.

 

לאתר התוכנה

להורדת המחשבון ל WINDOWS

להורדת המחשבון ל IOS